Po medsebijnem dogovoru ekip KMN Strehovci in KMN Ivanci

se tekma 2. kroga preloži na soboto 29.10.2022.