COVID 19 - navodila

Navodila za tekmovanje v ligi malega nogometa OŠZ Moravske Toplice pod pogoji Covid-19 za tekmovalno sezono 2020/21

Za  organizacijo  tekem v LMN  OŠZ M. Toplice je potrebno upoštevati Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim  koronavirusom  Sars-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe, splošna aktualna navodila oziroma  smernice,  ki  so  predpisane  in  objavljene  na  spletni  strani NIJZ, Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter dodatno še:

  1. Domači klub mora ZBIRATI poimenski seznam (ime in  priimek, telefonska številka)  vseh  prisotnih  oseb,  ki so  bile prisotne  na  tekmi in niso  igralci  obeh ekip oziroma sodnik (vsi so že navedeni v zapisniku tekme).
  2. Oba kluba morata sodelovati pri  zbiranju podatkov  o vseh prisotnih in  vse svoje člane že v naprej ozaveščati, preko svojih kanalov obveščanja, o prepovedi prisotnosti za vse tiste, ki imajo znake morebitne okužbe z virusom Covid-19 (zvišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu, nahodni znaki, bolečine v mišicah, glavobol, izguba vonja in okusa,...) in v zadnjih 14 dnevih niso smeli biti v stiku z okuženo osebo.
  3. Apelira se na domačina-organizatorja tekme, da organizira varnostnike, ki bodo poleg splošne varnosti na in ob igrišču poskrbeli tudi za striktno spoštovanje vseh dodatnih ukrepov zaradi Covid-19 .
  4. Domači klub mora na več smiselnih vidnih mestih izobesiti splošna priporočila o osnovnih higienskih standardih v skladu z režimom Covid-19 (razkuževanje rok, higiena kašlja in kihanja, varnostna razdalja, morebitna uporaba zaščitnih mask), ki jih morajo vsi prisotni na prizorišču tekme ves čas upoštevati . Domači klub mora priskrbeti vsaj 2 dozatorja za razkuževanje rok. Eden naj bo v času tekme lociran na varni razdalji ob igrišču med obema rezervnima klopema (za sodnika, igralce in strokovni ekipi na klopeh), drugi naj bo lociran na drugi strani igrišča (lahko dostopna  lokacija),  ki  je  namenjen  vsem  ostalim prisotnim.
  5. Tekma se začne brez rokovanja igralcev obeh ekip ter sodnika.

    6. Za pijačo med tekmo za igralce se uporabljajo  male 0,5 l plastenke, katero dobi vsak igralec eno.

  1. Odsvetujemo uporabo garderob. Predlagamo, da se ekipi preoblečeta na odprtem prostoru. V kolikor se določena ekipa vseeno odloči uporabiti garderobe, je potrebno prostore razkužiti pred uporabo in po uporabi. Za razkuževanje po medsebojnem dogovoru klubov poskrbi domačin. V zaprtih prostorih je potrebno še posebej upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1,5m. Zaželjeno  je, da se v garderobah zadržujejo največ 3 osebe hkrati.
  2. Vse ekipe so dolžne nemudoma obvestiti vodstvo tekmovanja, v kolikor bi se pri katerem od udeležencev v roku 14 dni po tekmi pojavili znaki ali sum bolezni Covid-19.
  3. Vsi zaposleni na igriščih morajo nositi zaščitne maske in redno razkuževati roke ter delovne površine. Domačini poskrbijo za dosledno sortiranje odpadkov ter da se po tekmi še naprej ohranja razdalja med ekipama ter obiskovalci.
  1. Odsvetuje se vstop vsem prisotnim v zaprte klubske prostore, če to ni potrebno.

Namen  vseh  dodatnih  smernic  in  navodil  je zagotoviti varno in zdravo okolje za vse sodelujoče v  novi  sezoni malo  nogometnega  tekmovanja pod  okriljem lige malega nogometa OŠZ Moravske Toplice.  S skupnimi močni in doslednim upoštevanjem navodil bomo uspeli izvesti aktivnosti, ki jih v našem prostem času zelo radi opravljamo! Vse klube, igralce, in ostale prisotne na tekmah naprošamo, da se ravnajo po navodilih in na ta način prispevajo svoj delež k uspešni izvedbi letošnjega  tekmovanja.  Vsa  navodila  veljajo  do  preklica  oziroma  do  sprememb  v  skladu  s  spremembami  navodil  NIJZ  in  odlokom, objavljenim v uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazec 1 (klikni tukaj)

Obrazec 2 (klikni tukaj)

Obrazec 3 (klikni tukaj)

Obrazec 4 (klikni tukaj)

Obrazec 5 (klikni tukaj)

Popisni list