Spoštovani.

V skladu s 16. členom Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 20/20) so izvajalci LPŠ dolžni izvajati izbrane programe in področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran program in/ali področje športa v skladu z javnim razpisom. Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava (skrbnik pogod­be), ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb izvede nadzor.

V skladu s 5. odstavkom 3. člena pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice v letu 2021 mora izvajalec po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto, Občini Moravske Toplice predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov na predpisanem obrazcu naročnika.

V prilogi vam pošiljamo Poročilo o poteku realizacije programa športa, opravljenih nalogah in porabi sredstev v letu 2021.  Rok za oddajo poročila je 31. januar 2022. Obrazce lahko pošljete z navadno pošto, lahko ga oddate v nabiralnik pred vhodnimi vrati občinske uprave ali pa ga pošljete z elektronsko pošto na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V kolikor vašega poročila ne bomo prejeli, bomo morali upoštevati določila tretjega in četrtega odstavka Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 20/20), da v primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 15 dni po prejemu pisnega poziva naročnika.

Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.

Hkrati vas obveščamo, da je na občinski spletni strani https://www.moravske-toplice.si/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-moravske-toplice-za-leto-2022/

objavljen Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice v letu 2022.

Rok za oddajo vlog je 21. 2. 2022.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in določenih omejitev se sezona 2020/2021 zaključuje.

Ta sezona bo tako ostala brez zmagovalca.

O pričetku nove sezone boste pravočasno obveščeni.